Gimnazjum nr 1 w Kaliszu

im. Prymasa Tysiąclecia

BIP
E-dziennik
Jak do nas dojechać?
  • GIMNAZJUM NR 1 W KALISZU
  • im. Prymasa Tysiąclecia

  • 62-800 Kalisz
  • ul. Tuwima 4


zobacz na dużej mapie
Galeria szkoły
Kontakt ze szkołą

tel./fax: 62 760 23 06

Aktualności
22
czerwca

Zakończenie

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
W PIĄTEK 23 CZERWCA 2017 ROKU NASTĄPI UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKONEGO 2016/2017 o godz. 9:00 zakończenie roku dla klas I i II o godz 11:00 zakończenie roku dla klas III

16
czerwca

Stypendium

Stypendium Miasta Kalisza
Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II na I okres roku szkolnego 2017/2018   Informujemy, że do 23.06.2017 roku można składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II na I okres roku szkolnego 2017/2018. O stypendium może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki: - jest uczniem szkoły mającej siedzibę i prowadzącej działalność na terenie Kalisza, zamieszkałym i zameldowanym na pobyt stały w Kaliszu, - jest uczniem klasy I-III Gimnazjum - osiąga dobre lub ...

01
czerwca

Ekologiczny Dzień Dziecka

#

Ekologiczny Dzień Dziecka 2017
1 czerwca 2017 roku w naszej szkole odbył się Festyn Ekologiczny z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami tego projektu były panie Iwona Walczak i Mirosława Słomianna. Uczniowie brali udział w pokazie mody, quizie ekologicznym i zawodach sportowych. Podczas pokazu zaprezentowane zostały stroje wykonane z surowców wtórnych takich jak papier, folie i plastikowe butelki. W quizie brały udział drużyny wszystkich klas. W pierwszej rundzie uczniowie mieli  za zadanie odpowiadać na pytania o treści ekologicznej. W rund...

31
maja

Projekty 2016/2017

#

Prezentacja Projektów
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU, nr 156, poz. 1046) § 21a. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Od 1 września 2009 r. w gimnazjach obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, która kładzie nacisk m.in. na ks...

paginacja:

Pozostałe najnowsze
27 kwietnia

Plan lekcji od 1 maja
Plan lekcji

11 lutego
13 stycznia

Plan lekcji od 16.01
Plan lekcji

28 listopada
02 listopada

Kadra 2016 2017
Kadra

Kadra Gimnazjum nr 1 im. Prymasa Tysiaclecia

02 listopada

Kadra 2016 2017
Nauczyciele

Kadra Gimnazjum nr 1 im Prymasa Tysiąclecia

ALTERLOGIC